Rafał Pankowski o zlikwidowaniu Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej i Ksenofobii, 4.05.2016.