Anna Tatar o obecności Obozu Narodowo-Radykalnego w kościele w Białymstoku, 5.05.2016.