Rafał Pankowski o decyzji zlikwidowania Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, 5.05.2016.