Anna Tatar o rasistowskiej dewastacji i „odnowieniu” muralu na Targówku, 31.05.2016.