Rafał Pankowski o postrzeganiu wolności przez pokolenie wojny i współczesną młodzież, 12.07.2016 (ang.)