Rafał Pankowski o antyautorytarnym przesłaniu zespołu Dezerter, 17.08.2016.