Anna Tatar o ideologicznej przemocy ze strony Obozu Narodowo-Radykalnego, 5.09.2016.