Rafał Pankowski i Łukasz Jurczyszyn w rozmowie o neonazistach w Niemczech i Polsce, 8.09.2016.