Anna Tatar o wzroście nastrojów ksenofobicznych w Europie, 10.09.2016.