Pamięci Marcina Kornaka – specjalny 22. numer magazynu „NIGDY WIĘCEJ”