Anna Tatar o reagowaniu instytucji państwowych na zdarzenia ksenofobiczne w Polsce, 20.09.2016.