Warsztaty Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” dla personelu więziennego (projekt edukacyjny E.U.R.O.P.E.), 2016-2017.