Rafał Pankowski o przyzwoleniu na nienawiść (w kontekście znieważenia ciemnoskórej dziewczynki w Sopocie), 27.06.2017.