Anna Tatar o groźbach Młodzieży Wszechpolskiej („aktach zgonu politycznego”) wobec prezydentów miast, 8.07.2017.