Anna Tatar o spaleniu kukły przypominającej Żyda i innych zdarzeniach z udziałem Piotra Rybaka, 10.07.2017.