Wykład Rafała Pankowskiego – Biblioteka im. Marka Blocha/Wyższa Szkoła Antropologii, Kiszyniów (Mołdawia), 11.09.2017 (j. ros.).