Rafał Pankowski o sprzedaży antysemickich figurek na terenie Sejmu, 19.10.2017.