Rafał Pankowski – wystąpienie na konferencji o faszyzmie i antyfaszyzmie, Hamburg, 3.11.2017 (ang.).