Rafał Pankowski o walce z mową nienawiści w internecie – debata w Centrum Wielokulturowym w Warszawie, 22.11.2017.