Anna Tatar – komentarz w kontekście napaści na dziewczynkę pochodzenia tureckiego, 5.01.2018.