Rafał Pankowski o poczuciu bezkarności wśród rasistów we współczesnej Polsce, 9.01.2018.