Rafał Pankowski – komentarz w związku z napaścią na obywatela Indii we Wrocławiu, 8.01.2018.