Rafał Pankowski o stosunku władz do przedstawicieli środowisk neofaszystowskich, 22.01.2018.