Rafał Pankowski i Jarosław Kuźniar – rozmowa o organizacjach faszystowskich w Polsce, 23.01.2018.