Rafał Pankowski o obecności zjawiska neofaszyzmu we współczesnej Polsce, 22.01.2018.