Rafał Pankowski, Aleksander Smolar i Krystyna Skarżyńska w rozmowie z Jackiem Żakowskim o faszyzmie, 28.01.2018.