Anna Tatar o przynależności do skrajnych ugrupowań (w kontekście zabójstw w środowisku pseudokibiców), 14.02.2018.