Anna Tatar o antysemickiej manifestacji pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie, 16.02.2018.