Anna Tatar na posiedzeniu Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Ruchów Obywatelskich, Sejm, 14.02.2018.