Anna Tatar o antysemickim transparencie na marszu w dniu tzw. Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, 2.03.2018.