Rafał Pankowski o ideologii totalnej jednolitości kulturowej, seminarium Fundacji Schumana, 21.02.2018.