Anna Tatar o reagowaniu instytucji na przestępstwa z nienawiści, 22.04.2018.