Rafał Pankowski o udziale księdza w spotkaniu polskiej skrajnej prawicy w Wlk. Brytanii, 26.06.2018.