„Rasa: człowiek. Nie dzielę przez kolory!” – partner: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” (spoty w komunikacji w Warszawie), 11-16.06.2018.