Adam Kuczyński – wypowiedź podczas posiedzenia sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 2.07.2018.