Rafał Pankowski o aktualności antysemickiego dyskursu z okresu Marca ‘68, Warszawa, 2.10.2018.