Anna Tatar o pogardzie i agresji wobec Białorusina w Gdańsku, 25.10.2018.