Anna Tatar o organizatorach tzw. Marszu Niepodległości i nienawiści wobec mniejszości, 11.11.2018 (j. czes. i pol.).