Anna Tatar, Magdalena Środa i Jacek Żakowski (prow.) o tzw. Marszu Niepodległości i ideologii faszyzmu, 17.11.2018.