Anna Tatar o normach debaty publicznej i o nienawiści, 20.01.2019.