Muzyka Przeciwko Rasizmowi dalej gra – płyta pamięci Marcina Kornaka, 20.03.2019.