Joanna Naranowicz z Qulturki wspomina Marcina Kornaka i początki współpracy ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ”, 20.03.2019.