Skowyt i kampania „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” – płyta dedykowana Marcinowi Kornakowi, 21.03.2019.