Adam Kuczyński o skali zdarzeń antysemickich w Polsce, 13.04.2019 (j. niem.).