Rafał Pankowski – komentarz w związku z antysemicką dewastacją zakładu kamieniarskiego, 17.06.2019.