Przemysław Witkowski o zabójstwach na tle faszystowskim odnotowanych przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, 8.08.2019.