Anna Tatar o rozwiązaniu przez sąd stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, 7.08.2019.