Anna Tatar o antysemickich groźbach wobec Dawida Gurfinkiela w pubie w Łodzi, 3.09.2019.