Anna Tatar – komentarz w związku z rasistowskim zachowaniem trenera na meczu juniorów w Dębicy, 16.10.2019.