Anna Tatar o stosowaniu przemocy przez ONR, 7.11.2019.